Uređenje školskog dvorišta – “Jedan dan za našu školu”

U subotu 18.04.2015. godine planirano je uređenje školskog dvorišta od strane uposlenika i roditelja naših učenika.
S tim u vezi planirano je da se na navedeni dan obavljaju sljedeći radovi:
 Razvoženje zemlje i popunjavanje neravnina,
 Vađenje betonskih stopa, klupa i drugih sprava u dvorištu,
 Sadnja – presađivanje cvijeća,
 Sijanje trave,
 Skidanje zemlje sa trotoaka koji se nalaze uz objekat škole,
 Okopavanje sadnica čempresa, ukrasnog grmlja, divljih kestena itd.,
 Okopavanje i gnojenje stabala jabuke, trešnje, višnje, šljive, kruške itd.
 Bravarsko – varilački radovi,
 Itd.
Pošto škola raspolaže sa ograničenim brojem alata za obavljanje gore navedenih poslova mole se roditelji, koji se planiraju odazvati akciji,da sa sobom ponesu:
 Grablje,
 Trnokop,
 Kramp,
 Lopatu,
 Kolica i sl.
Ukoliko vremenske prilike ne budu dozvoljavale da se planirana akcija održi ista će se realizirati narednog vikenda, tj. u subotu 25.04.2015. godine.

Postano u Nekategorizirano | Ostavi komentar

Općinsko takmičenje iz matematike

U subotu 11.04.2015. godine na XX općinskom takmičenju iz matematike učenik sedmog razreda naše škole Mirza Karić osvojio je prvo mjesto. Učeniku Mirzi Kariću i nastavniku matematike Alenu Gojakoviću upućujemo iskrene čestitke i želimo im puno uspjeha u budućem radu.

Postano u Nekategorizirano | Ostavi komentar

Probno testiranje učenika – Eksterna matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade procijenilo je da je u najboljem interesu učenika, u narednom periodu provesti probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole iz predmeta iz kojih će se polagati eksterna matura.
S tim u vezi, informiramo Vas sljedeće:
u ponedjeljak, utorak i srijedu – 20., 21. i 22. 04. 2015. godine, istovremeno, u svim osnovnim školama će biti provedeno probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole. Učenici će tri dana biti testirani iz predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, prvi strani jezik, te iz izbornih predmeta: Historija/Povijest, Geografija/Zemljopis, Informatika, Fizika, Hemija/Kemija i Biologija.
Na ovaj način će svaki učenik biti testiran iz tri obavezna predmeta i po dva izborna predmeta.
Ističemo da opredjeljenje učenika za izborne predmete treba biti i konačan izbor učenika za polaganje eksterne mature u junu.
S obzirom da je ovo treća godina od kada se provodi eksterna matura, niti u jednoj školi se neće realizirati simulacija eksterne mature.
Raspored probnog testiranja:
1. 20.04.2015. godine – testiranje iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Fizika, sa početkom u 11,00 sati
- testiranje iz predmeta Hemija/Kemija, sa početkom u 13,00 sati.
2. 21.04.2015. godine – testiranje iz predmeta Matematika, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Historija/Povijest, sa početkom u 11,00 sati;
- testiranje iz predmeta Geografija/Zemljopis, sa početkom u 13,00 sati.
3. 22.04.2015. godine – testiranje iz prvog stranog jezika, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Biologija, sa početkom u 11,00 sati;
- testiranje iz predmeta Informatika, sa početkom u 13,00 sati.
Probno testiranje, prvenstveno će imati za cilj utvrđivanje stepena usvojenih znanja koje obuhvata nastavno gradivo, te ne predstavlja pismeno provjeravanje znanja za koje je potrebno izvesti ocjene učenicima.
Od menadžmenta škola i nastavnika očekujemo maksimalno iskazanu profesionalnost kada je u pitanju objektivnost i nepristrasnost prilikom testiranja iz svih predmeta.
Nastavnici iz predmeta koji će učenici polagati na probnom testiranju, će na početku testiranja dati osnovne upute učenicima u vezi sa strukturom testa, nakon čega će uslijediti testiranje.
Testiranje iz svakog predmeta traje najduže 90 minuta.

Postano u Nekategorizirano | Isključi komentare

OGLAS:Za upis učenika u 1. razred školske 2015/2016. godine

Na osnovu članova 3. i 45. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 21/06) i člana 94. Pravila Javne ustanove „Šesta osnovna škola“ Ilidža- Stup objavljujemo:

OGLAS

za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2015/2016. godinu

U prvi razred osnovne škole u devetogodišnjem trajanju upisuju se djeca koja do 01. marta tekuće godine navršavaju pet i po godina života. Ona se smatraju školskim obveznikom redovne osnovne škole. Škola može omogućiti upis u školu i djetetu koje je mlađe od utvrđene starosne dobi predviđene za početak odgoja i obrazovanja, ako to traže roditelji ili staratelji djeteta, i ako škola nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Ocjenu sposobnosti djece za pohađanje osnovne škole obavit će Komisija osnovne škole.

Prilikom upisa djece, roditelji nisu nisu obavezni dovoditi djecu, a o terminu testiranja naknadno će biti obaviješteni.

Za upis potrebno priložiti:

  1. 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
  2. 2. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti djeteta;
  3. 3. Uvjerenje o pohađanju Obaveznog predškolskog programa za djecu

(Uvjerenje se izdaje u junu mjesecu nakon što bude realizovan program predškolskog obrazovanja).

Prijava za upis djece predaje se kod sekretara škole, od 09.00 do 13.00 sati svakim radnim danom od 01. aprila do 30. aprila 2015. godine.

OGLAS:Za upis učenika u 1. razred  školske 2015/2016. godine

Postano u Nekategorizirano | Isključi komentare

Humanitarna akcija

U periodu od 11.03.2015. godine do 13.03.2015. godine realizirana je humanitarna akcija prikupljanja pomoći porodici naših bivših učenika. Porodica Đozo je nastanjena u sarajevskom naselju Sokolje, a pomoć se sastojala od novčanih priloga, prehrambenih proizvoda, odjeće, obuće, električnih aparata itd. U prikupljanju pomoći su učestvovali uposlenici škole, učenici i njihovi roditelji. Također, pored navedenih kategorija koje su prikupljale i donirale pomoć u istoj je učestvovala i firma D.C.S. d.o.o. Sarajevo, koja je donirala i distribuirala pomoć na odredište u pratnji naših nastavnika.

Postano u Nekategorizirano | Ostavi komentar

OBAVIJEST:Nastava!!!

Nakon obustave,redovna nastava počinje u ponedjeljak  09.03.2015. godine prema ustaljenom rasporedu.

Postano u Nekategorizirano | Isključi komentare

OBAVIJEST :OBUSTAVA NASTAVE!!!

Zbog elementarnih nepogoda nastave u petak 06.03.2015. godine neće biti za sve učenike  naše škole. Nastava  će biti nadoknađena u junu mjesecu.

Postano u Nekategorizirano | Isključi komentare