Konsultacije

 

RASPORED ODRŽAVANJA KONSULTATIVNIH SASTANAKA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI 

 

R.br.  Ime i prezime nastavnika  Nastavni predmet koji predaje  Termin održavanja konsultacija (dan i vrijeme)0 
I SMJENA  II SMJENA 
1 Adnan Herco  Njemački jezik  Utorak  12:25 – 13:00  Utorak 15:10 – 15:55 
2 Amina Nikšić-Viteškić  Matematika, TiZO, Priroda (V raz.)     Utorak 13:30 – 14:15 
3 Aida Šabić  Njemački jezik    Četvrtak 15:30-16:15 
4 Alen Gojaković  Matematika  Utorak 09:40 – 10:25  Utorak 15:10 – 15:55 
5 Amina Duranović  Turski jezik  Ponedjeljak 11:35-12:20  Ponedjeljak 16:20-17:05 
6 Lejla Jašarević   B/H/S jezik i književnost  Petak 09:45  – 10:30  Petak 13:45 – 14:30 
7 Dunja Nikšić  Muzička kultura  Petak 10:45  Petak 15:30 
8 Edina Kurtović  B/H/S jezik i književnost  Četvrtak 09:40-10:25  Četvrtak 15:10-15:55  
9 Edvin Vojniković  Hemija i kultura življenja  Srijeda 10:45-11:30  Srijeda 15:30-16:15 
10 Elvedina Ličanik  Društvo/Kultura/Religija  Utorak 09:40-10:25  Utorak 14:25-15:10 
11 Elvira Hrustanović  Islamska vjeronauka  Utorak 13:15-14.00  Utorak 18:00- 18:45 
12 Enisa Guja  B/H/S jezik i književnost  Utorak, 10:45 – 11:30  Srieda, 15:10 – 15:55  
 13 Ermina Šljivo  Matematika i fizika  Četvrtak, 9:40 – 10:25  Četvrtak, 14:25 – 15:10 
14 Faris Maljić Islamska vjeronauka Četvrtak, 9:40 – 10:25  Četvrtak, 14:25 – 15:10
15 Fatima Mrnđić  Tehnička kultura  Četvrtak  12:25 – 13:10  Četvrtak 17:10 – 17:55 
16 Hidaeta Topuz  Matematika  Utorak 8:50-09:35  Utorak 14:20-15:05 
17 Jasmina Kunić  Engleski jezik  Ponedjeljak 9:40- 10:25  Ponedjeljak 12:25- 13:10 
18  Jasna Avdić Kadibašić  Biologija i priroda  Ponedjeljak 13:10-13:55  Ponedjeljak 15:10-15:55 
 19 Kerim Brković  TiZO  Srijeda 10:30-11:15  Petak  16:10-16:45 
20 Lejla Hanjalić  Tehnička kultura   Četvrtak 10:45 -11:30  Srijeda  17:05-17:50
21 Marcela Lukić  B/H/S jezik i književnost  Petak  09:40 – 10:25  Petak 15:10 – 15:55 
 22 Marina Pocrnja  Historija, građansko obr  Srijeda 8:50 – 9:35  Utorak 14:20- 15:05 
23  Minela Handžić  Osnove tehnike  Ponedjeljak 11:30- 12:20  Ponedjeljak 11:30-12:20 
24 Muhamed Katana  Geografija, društvo   Četvrtak 8:50-09:35  Četvrtak 14:20- 15:05 
25 Muhamed Pjevo  Likovna kultura  Utorak 9:40-10:25  Četvrtak 15:10-15:55  
26 Rialda Stroil  Engleski jezik  Srijeda, 10:30-11:15  Srijeda, 16:00-16:45 
27 Sabina Brkić  TiZO  Ponedjeljak 15:10-15:55  Ponedjeljak 15:10-15:55  
28 Sabina Rastoder  Engleski jezik  Ponedeljak 10:45 –11:30    Ponedeljak 16:15 –17:00 
29 Siniša Mujabašić  Katolički vjeronauk  Četvrtak 13:00-13:45  Četvrtak 12:00-12:45 
30  Tvrtko Vidović  Informatika   Petak 12:25-13:10  Petak, 17:55-18:40 
31 Zumra Ahmetović  Informatika  Srijeda 16:15-17:00  Srijeda 12:25-13:10