Konsultacije

 

RASPORED ODRŽAVANJA KONSULTATIVNIH SASTANAKA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI 

 

R.br.  Ime i prezime nastavnika  Nastavni predmet koji predaje  Termin održavanja konsultacija (dan i vrijeme)0 
I SMJENA  II SMJENA 
1 Adnan Herco  Njemački jezik  Četvrtak  10:45 – 11:30  Četvrtak 15:30 – 16:15 
2 Aida Đozo  Matematika, TiZO, Priroda (V raz.)  Utorak 09:40 – 10:25  Utorak 14:25 – 15:10 
3 Aida Šabić  Njemački jezik    Četvrtak 15:30-16:15 
4 Alen Gojaković  Matematika  Utorak 10:45 – 11:30  Utorak 15:30 – 16:15 
5 Amina Duranović  Turski jezik  Ponedjeljak 11:35-12:20  Ponedjeljak 16:20-17:05 
6 Amra Ćerimović  B/H/S jezik i književnost  Petak 09:45  – 10:30  Petak 13:45 – 14:30 
7 Dunja Nikšić  Muzička kultura  Petak 10:45  Petak 15:30 
8 Edina Kurtović  B/H/S jezik i književnost  Utorak 10:45  Utorak 15:30 
9 Edvin Vojniković  Hemija i kultura življenja  Srijeda 10:45-11:30  Srijeda 15:30-16:15 
10 Elvedina Ličanik  Društvo/Kultura/Religija  Utorak 09:40-10:25  Utorak 14:25-15:10 
11 Elvira Hrustanović  Islamska vjeronauka  Utorak 13:15-14.00  Utorak 18:00- 18:45 
12 Enisa Guja  B/H/S jezik i književnost  Četvrtak, 8:50 h – 9:35 h  Č etvrtak, 13:35 h – 14:20 h  
 13 Ermina Šljivo  Matematika i fizika  Četvrtak, 9:40h – 10:25h  Četvrtak, 14:25h – 15:10h 
14 Faris Maljić Islamska vjeronauka Četvrtak, 9:40h – 10:25h  Četvrtak, 14:25h – 15:10h
15 Fatima Mrnđić  Tehnička kultura  Četvrtak  12:25 – 13:10  Četvrtak 17:10 – 17:55 
16 Hidaeta Topuz  Matematika  Ponedjeljak 9:40-10:25  Ponedjeljak 14:25-15:10 
17 Jasmina Kunić  Engleski jezik  Srijeda 9:40- 10:25  Srijeda 14:25- 15:10 
18  Jasna Avdić Kadibašić  Biologija i priroda  Ponedjeljak 10:45  Ponedjeljak 15:30 
 19 Kerim Brković  TiZO  Srijeda 11:30  Srijeda  16:15 
20 Lejla Hanjalić  Tehnička kultura   Četvrtak 10:45 -11:30  Četvrtak  14:25-15:10
21 Marcela Lukić  B/H/S jezik i književnost  Petak  10:45 – 11:30  Petak 15:30 – 16:15 
 22 Marina Pocrnja  Historija, građansko obr  Utorak 8:50 do 9:35  Utorak 13:35 do 14:20 
23  Minela Handžić  Osnove tehnike  Ponedjeljak 10:00 do 10:45  Ponedjeljak 14:45 do 15:30 
24 Muhamed Katana  Geografija, društvo   Srijeda 9:40 do 10:25  Srijeda 14:25 do 15:10 
25 Muhamed Pjevo  Likovna kultura  Utorak 9:40 do 10:25  Utorak 14:25 do 15:10  
26 Rialda Stroil (Azra Muratović)  Engleski jezik  Srijeda, 10:40-11:30  Srijeda, 16:15-17:00 
27 Sabina Brkić  TiZO  Utorak 08:50 – 09:35  Utorak 13:35 – 14:20 
28 Sabina Rastoder  Engleski jezik  Ponedeljak 08:00 –08:45    Ponedeljak 12:45 –13:30 
29 Siniša Mujabašić  Katolički vjeronauk  Četvrtak 13:00-13:45  Četvrtak 12:00-12:45 
30  Tvrtko Vidović  Informatika   Petak 11:30-12:15  Petak, 16:20-17:05 
31 Zumra Ahmetović  Informatika  Srijeda 10:45-11:20  Srijeda 15:30-16:15