Konsultacije

RASPORED ODRŽAVANJA KONSULTATIVNIH SASTANAKA U ŠKOLSKOJ   2023/2024. GODINI

 

R.br. Ime i prezime nastavnika Nastavni predmet koji predaje

Termin održavanja konsultacija                  (dan i vrijeme)

I SMJENA

II SMJENA

    1.          Adnan Herco Njemački jezik Četvrtak drugi čas 08:50-09:35 Četvrtak drugi čas 14:20-15:05
    2.          Aida Šabić Njemački jezik Ponedjeljak 3. čas 9:55-10:40h Ponedjeljak 23čas 15:55-16:40h
    3.          Alen Gojaković Matematika Utorak, 12:25 – 13:10 (kada su V razredi I smjena) Utorak, 15:55 – 16:40 (kada su V razredi II smjena)
    4.          Anela Đuderija Matematika Petak  10:45 – 11:30 Petak 16:15 – 17:00
    5.          Azra Mehić- Sijamhodžić Turski jezik  Petak 12:25-13:10  Petak 17:55-18:40
    6.          Dunja Nikšić Muzička kultura Četvrtak 3 čas 9:40-10-25 Četvrtak 3 čas 15:35-16:20
    7.          Edina Kurtović B/H/S jezik i književnost Četvrtak (4 čas) 10:45-11:30 Četvrtak (4 čas) 16:15-17:00
    8.          Edvin Vojniković Hemija, Kultura ž., Gr. obr., DKR Srijeda 2. čas 8,50 – 9,35 Srijeda 2. čas 15,55 – 16,40
    9.          Enisa Guja B/H/S jezik i književnost  Ponedjeljak10:45-11:30  Ponedjeljak 16:15-17:00
   10.        Ermina Šljivo Matematika i fizika Petak 10:45-11:30 Četvrtak 17:00
   11.        Faris Maljić Islamska vjeronauka Četvrtak,8:50-9:35 Četvrtak,14:20-15:05
   12.        Fatija Jaganjac Historija Ponedjeljak 9:40-10.25 Ponedjeljak 15.10-15.55
   13.        Fatima Mrnđić Informatika, Osnove tehnike Srijeda 3 čas 9:40-10:25 Srijeda 3 čas 15:10-16:55
   14.        Irma Šošević B/H/S jezik i književnost, Likovna kultura, Matematika Utorak 9: 55- 10:35 Utorak  4 čas 16:00- 16:45
   15.        Jasmina Kunić Engleski jezik četvrtak  4.sat  10:45-11:30 četvrtak   4.sat   16:15-17:00
   16.        Jasna Avdić Kadibašić Biologija Srijeda (3 čas) 9:40-10:25 Srijeda (3 čas) 15:10-16:55
   17.        Kerim Brković TiZO Petak 13:15-14:00 Petak 12:45-13:30
   18.        Lejla Hanjalić Tehnička kultura Utorak (4 čas) 10:45-11:30 Utorak (4 čas) 16:15-17:00
   19.        Lejla Husić Islamska vjeronauka    
   20.        Mahira Imamović Priroda, Društvo Ponedjeljak 2.čas 8:50-9:35 Ponedjeljak 2.čas 14:50-15:35
   21.        Marcela Lukić B/H/S jezik i književnost četvrtak  4.sat  10:45-11:30 četvrtak    4.sat   16:15-17:00
   22.        Muhamed Katana Geografija Utorak 3.čas 9:40-10:25 Utorak 3 čas 15:10- 16:55
   23.        Muhamed Pjevo Likovna kultura Petak 3. čas 9:40-10:25 Petak 3.čas 15:35-16:20
   24.        Nevenka Stanić Matematika Utorak 4 čas 10:30-11:15 Utorak 4 čas 16:15-17:00
   25.        Rialda Stroil Engleski jezik Srijeda, 10:45 – 11:30 (4. čas) Srijeda, 16:45 – 17:30 (4. čas)
   26.        Sabina Brkić TiZO Petak, 08:50 – 09:35 (2.čas) Petak, 14:50 – 15:35 (2.čas)
   27.        Sabina Rastoder Engleski jezik Petak 11:30-12:15 Petak 16:15-17:00
   28.        Tvrtko Vidović Informatika Utorak 12,25-13,10(6. čas) Utorak 17,55-18,40(6. čas)
   29.        Zijada Pločo TiZO Petak 8:50- 9:35 (drugi čas) Petak 14:50- 15:35 (drugi čas)
   30.        Zumra Ahmetović Informatika Četvrtak 12:30-13:15 Četvrtak  17:55 -18:40