Tehničko osoblje

 

 

 TEHNIČKO OSOBLJE

Moco Kemo

domar

Tahirović Hajrudin

domar

Oručević Selmina

higijeničarka

Ahmić Adisa

higijeničarka

Bukvić Amira

higijeničarka

Ćesko Rabija

higijeničarka

Hadžiahmetović Vasvija

higijeničarka

Kolečić Sana

higijeničarka

Čolpa Mirza

dnevni čuvar

Oručević Dževad

dnevni čuvar