Uprava i tehničko osoblje

UPRAVA I TEHNIČKO OSOBLJE

Muhibić Teufik

direktor

Prlenda Željka

pedagogica

Nedić Alma

bibliotekarka

 Voljevica Sabrina

sekretar škole

Moco Kemo

domar

Tahirović Hajrudin

domar

Oručević Selmina

higijeničarka

Ahmić Adisa

higijeničarka

Bukvić Amira

higijeničarka

Ćesko Rabija

higijeničarka

Hadžiahmetović Vasvija

higijeničarka

Koh Katica

higijeničarka

Kereš Ramiza

higijeničarka

Mrkaljević Nivzeta

higijeničarka

Hadžiahmetović Enes

domar