Uprava i tehničko osoblje

 

UPRAVA I TEHNIČKO OSOBLJE

Topuz Hidaeta

direktorica

Prlenda Željka

pedagogica

Mujanović Ajla

psihologinja

Nedić Alma

bibliotekarka

 Ramić Mirela

sekretar škole

Moco Kemo

domar

Tahirović Hajrudin

domar

Oručević Selmina

higijeničarka

Ahmić Adisa

higijeničarka

Bukvić Amira

higijeničarka

Ćesko Rabija

higijeničarka

Hadžiahmetović Vasvija

higijeničarka

Koh Katica

higijeničarka

Čolpa Mirza

dnevni čuvar

Oručević Dževad

dnevni čuvar