Uprava škole i stručni saradnici

 

 

UPRAVA  ŠKOLE I STRUČNI SARADNICI

Topuz Hidaeta

direktorica

Prlenda Željka

pedagogica

Mujanović Ajla

psihologinja

Katica Irma

bibliotekarka

Ramić Mirela

sekretar škole