Vijeće roditelja

R.B.  Odjeljenje  Prezime i ime razrednika   Predstavnik vijeća roditelja  
1.   I-1  Hrvat Merima   Ilhana Kezo 
2.   I-2  Sušić Ramiza   Azra Salčin 
3. II-1  Karović-Rahimić Alina  Mulaomerović Dželil 
4. II-2  Šetić Elma    Melkić Kristina 
5. II-3  Perendija Danijela    Avdić Selma 
6. III-1  Muslić Amira    Jarrar Amina 
7. III-2  Subotić Bogdanka    Bjelić Adela 
8. III-3  Šertović-Zavadil Amra    Ibrahimagić Adela 
9. IV-1  Berilo Hiba    Ramić Irma 
10. IV-2  Jetulahović Amela    Dženana Kraišnik 
11. IV-3  Pašalić Elma    Fisović Elma 
12. V-1  Šošević Irma    Terzimehić Amra 
13. V-2  Mrnđić Fatima    Rikalo Jasmin  
14. V-3  Imamović Mahira    Manko Emina 
15. VI-1  Avdić-Kadribašić Jasna    Tanović Damir 
16. VI-2  Lukić Marcela    Nerma Jusufović-Razić 
17. VI-3  Brković Kerim    Pezić   Nermina 
18. VII-1  Kurtović Edina     Fadil Lutvić 
19. VII-2  Hanjalić Lejla   Samir Mehmedagić 
20. VII-3  Kunić Jasmina    Dženeta Kovač-Brkić 
21. VIII-1  Rastoder Sabina    Memsud Hukara 
22. VIII-2  Herco Adnan    Burić Elma 
23. VIII-3  Ahmetović Zumra    Tarahija Nermina 
24. IX-1  Maljić Faris    Anela Babić 
25. IX-2  Guja Enisa    Jasmin Bešić  
26. IX-3  Vojniković Edvin    Mirela Šljivnjak