Nastavnici

RAZREDNA NASTAVA

Berilo Hiba

 I RAZRED

Jetulahović Amela

 Pašalić Elma

 Nuhanović Aldijana

 II RAZRED

 Ilić Željka

 Imamović Mahira

Karović-Rahimić Alina

III RAZRED

Šetić Elma

Perendija Danijela

Muslić Amira

IV RAZRED

Subotić Bogdanka

Šertović -Zavadil Amra

PREDMETNA  NASTAVA

Guja Enisa

Bosanski jezik i književnost

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost i srpski jezik i književnost

Lukić Marcela

Kurtović Edina

Hrvat Merima

 Bosanski jezik i književnost,Tjelesni odgoj, Priroda

 Rastoder Sabina

Engleski jezik

 Stroil Rialda

 Kunić Jasmina

Herco Adnan

Njemački jezik

Šabić Aida

Hodžić Čovrk Zerina

Turski jezik

Gojaković Alen

Matematika

Topuz Hidaeta

Šljivo Ermina

 Matematika,fizika

Katana Muhamed

 Društvo, geografija

Pocrnja Marina

 Historija, društvo/kultura/religija, građansko obrazovanje, demokratija i ljudska prava

 Vojniković Edvin

 Hemija

 Ličanik Elvedina

 Društvo/kultura/religija

Avdić Kadribašić Jasna

 Biologija, priroda

Brković Kerim

Tjelesni odgoj

Nikšić Dunja

Muzička kultura

Pjevo Muhamed

Likovna kultura

Vidović Tvrtko

Informatika

Mrnđić Fatima

Osnove tehnike,informatika

Ahmetović Zumra

Tehnička kultura, informatika

Hanjalić Lejla

Tehnička kultura

Ćeman Rašida

Islamska vjeronauka

Mujbašić Siniša

Katolički vjeronauk

Maljić Faris

Islamska vjeronauka

Memišević Emina

Islamska vjeronauka