Nastavnici

 

RAZREDNA NASTAVA

Karović-Rahimić Alina

I RAZRED

Šetić Elma

Perendija Danijela

Muslić Amira

II RAZRED

Subotić Bogdanka

Šertović -Zavadil Amra

Berilo Hiba

 IIi RAZRED

Jetulahović Amela

 Pašalić Elma

 Sušić Ramiza

 Iv RAZRED

 Hrvat Merima

 Imamović Mahira

PREDMETNA  NASTAVA

Guja Enisa

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost i srpski jezik i književnost  /  Bosanski jezik i književnost

Lukić Marcela

Kurtović Edina

Irma Šošević

 Bosanski jezik i književnost, tjelesni odgoj, priroda i matematika

Zijada Pločo

Bosanski jezik i književnost, tjelesni odgoj, društvo, priroda i matematika

 Rastoder Sabina

Engleski jezik

 Stroil Rialda

 Kunić Jasmina

Herco Adnan

Njemački jezik

Šabić Aida

Duranović Amina

Turski jezik

Gojaković Alen

Matematika

Stanić Nevenka

Šljivo Ermina

 Matematika,fizika

Katana Muhamed

 Društvo, geografija

Pocrnja Marina

 Historija, društvo/kultura/religija, građansko obrazovanje, demokratija i ljudska prava

 Vojniković Edvin

 Hemija

Marina Pocrnja

Vojniković Edvin

 Društvo/kultura/religija

Avdić Kadribašić Jasna

 Biologija, priroda

Brković Kerim

Brkić Sabina

Tjelesni odgoj

Nikšić Dunja

Muzička kultura

Pjevo Muhamed

Likovna kultura

Vidović Tvrtko

Informatika

Mrnđić Fatima

Osnove tehnike,informatika

Ahmetović Zumra

Tehnička kultura, informatika

Hanjalić Lejla

Tehnička kultura

 Maljić Faris

 Ganić Maida

 Islamska vjeronauka

Bektaš Vatreš Ermina

Drakovac Arnela

Hot Adis

Hrustanović Elvira

Mulaosmanović Alma

Muslija Emina

Škamo Nejra

Hrustanović Elvira

Asistent u nastavi