Nastavnici

RAZREDNA NASTAVA

Muslić Amira

I RAZRED

Subotić Bogdanka

Šertović -Zavadil Amra

Berilo Hiba

 II RAZRED

Jetulahović Amela

 Pašalić Elma

 Sušić Ramiza

 III RAZRED

 Hrvat Merima

 Imamović Mahira

Karović-Rahimić Alina

IV RAZRED

Šetić Elma

Perendija Danijela

PREDMETNA  NASTAVA

Guja Enisa

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost i srpski jezik i književnost  /  Bosanski jezik i književnost

Lukić Marcela

Kurtović Edina

Jašarević Lejla

Amina Nikšić-Viteškić

 Bosanski jezik i književnost, tjelesni odgoj, priroda i matematika

 Rastoder Sabina

Engleski jezik

 Stroil Rialda

 Kunić Jasmina

Herco Adnan

Njemački jezik

Šabić Aida

Duranović Amina

Turski jezik

Gojaković Alen

Matematika

Topuz Hidaeta

Šljivo Ermina

 Matematika,fizika

Katana Muhamed

 Društvo, geografija

Pocrnja Marina

 Historija, društvo/kultura/religija, građansko obrazovanje, demokratija i ljudska prava

 Vojniković Edvin

 Hemija

 Ličanik Elvedina

 Društvo/kultura/religija

Avdić Kadribašić Jasna

 Biologija, priroda

Brković Kerim

Tjelesni odgoj

Nikšić Dunja

Muzička kultura

Pjevo Muhamed

Likovna kultura

Vidović Tvrtko

Informatika

Mrnđić Fatima

Osnove tehnike,informatika

Ahmetović Zumra

Tehnička kultura, informatika

Hanjalić Lejla

Tehnička kultura

Hrustanović Elvira

Islamska vjeronauka

Mujbašić Siniša

Katolički vjeronauk

Maljić Faris

Islamska vjeronauka