Nastavnici

 

RAZREDNA NASTAVA

Hrvat Merima

I RAZRED

Sušić Ramiza

Karović-Rahimić Alina

II RAZRED

Šetić Elma

Perendija Danijela

Muslić Amira

III RAZRED

Subotić Bogdanka

Šertović -Zavadil Amra

Berilo Hiba

 IV RAZRED

Jetulahović Amela

 Pašalić Elma

 

PREDMETNA  NASTAVA

Guja Enisa

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost i srpski jezik i književnost  /  Bosanski jezik i književnost

Lukić Marcela

Kurtović Edina

Irma Šošević

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost i srpski jezik i književnost  /  Bosanski jezik i književnost

likovna kultura i matematika

Zijada Pločo

 Tjelesni odgoj

Imamović Mahira

Priroda i društvo

 Rastoder Sabina

Engleski jezik

 Stroil Rialda

 Kunić Jasmina

Herco Adnan

Njemački jezik

Šabić Aida

Mehić-Sijamhodžić Azra

Turski jezik

Gojaković Alen

Matematika

Stanić Nevenka

Šljivo Ermina

 Matematika,fizika

Katana Muhamed

 Geografija

Fatija Jaganjac

 Historija

 Vojniković Edvin

 Hemija, kultura življenja i

Društvo/kultura/religija

Avdić Kadribašić Jasna

 Biologija

Brković Kerim

Brkić Sabina

Tjelesni odgoj

Nikšić Dunja

Muzička kultura

Pjevo Muhamed

Likovna kultura

Vidović Tvrtko

Informatika

Mrnđić Fatima

Osnove tehnike,informatika

Ahmetović Zumra

Tehnička kultura, informatika

Hanjalić Lejla

Tehnička kultura

 Maljić Faris

 Husić Lejla

 Islamska vjeronauka

Bektaš Vatreš Ermina

Drakovac Arnela

Hot Adis

Hrustanović Elvira

Mulaosmanović  Alma

Škamo Nejra

Palo Kenan

Asistent u nastavi