Prevencija od požara

U saradnji sa Vatrogasnim društvom Osjek, a uz podršku Civilne zaštite Općine Ilidža, realizirana je edukacija za nastavnike i učenike od I-III razreda naše škole u cilju prevencije od požara. Našim učenicima je bila posebna zanimljivost rukovanje aparatima za gašenje požara. Raduje nas saradnja sa Vatrogasnim društvom Osjek kroz ovakve i slične aktivnosti.