Edukacija

Naša škola bila je domaćin, dana 08.11.2023 . godine, kada je održan I modul edukacije za nastavnike prvog i drugog razreda osnovnog obrazovanja koji je nastao kao replikacija studijske posjete Sloveniji na temu “Integrisano učenje i formativno praćenje u inkluzivnom okruženju”. Cilj edukacije je podizanje kompetencija nastavnika/ca razredne nastave za primjenu nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja i pružanje podrške unapređenju odgojno-obrazovnog rada na osnovu ntegracijskog  pristupa pri grupisanju predmeta prema odgojno obrazovnim područjima.

viber_slika_2023-11-13_17-02-50-578
viber_slika_2023-11-13_17-02-34-398
viber_slika_2023-11-13_17-02-21-476
viber_slika_2023-11-13_17-02-07-170
previous arrow
next arrow