O B A V J E Š T E NJ E

Na održanom općinskom takmičenju “Projekat građanin” iz nastavnog predmeta Građansko obrazovanje ekipa učenika 7. razreda naše škole osvojila je drugo mjesto.

Ekupu su sačinjavali sljedeći učenici:

  1. Adna Pendek,
  2. Ajas Obuća,
  3. Ajna Bešić,
  4. Emina Raonić,
  5. Merjem Šljivo,
  6. Nedžma Hadžić,
  7. Sajra Erović i
  8. Soraja Hrvo

U pripremi takmičenja učenicima je nesebično pomagala učenica IX1 razreda naše škole Ilma Pleh.

Tema rada naših učenika nosila je naziv: Školski parking i bezbjednost djece u saobraćaju.

Čestitamo našim učenicima i nastavnici historije i građanskog obrazovanja Marini Pocrnja na ostvarenom rezultatu i značajnoj promociji naše škole.