Prva pomoć

25.03.2023. godine u našoj školi održano je XXV općinsko takmičenje iz prve pomoći. U organizaciji i realizaciji takmičenja participiralo je preko 200 volontera, zdravstvenih radnika, profesionalaca i takmičara. Ekipu prve pomoći naše škole predstavljale su učenice: Hukara Sara, Kos Elma, Pobrić Farah, Erović Sajra, Raonić Emina i Hadžić Nedžma. Naša škola zauzela je peto mjesto.

pp2
pp3
994
pp1
previous arrow
next arrow