Škola planinarenja 08.11.2023.

Naša škola je bila domaćin, dana 08.11.2023 . godine, kada je održan I modul edukacije za nastavnike prvog i drugog razreda osnovnog obrazovanja, koji je nastao kao replikacijastudijske posjete Sloveniji na temu “Integrisano učenje i formativno praćenje u inkluzivnom okruženju”. Cilj edukacije je podizanje kompetencija nastavnika/ca razredne nastave za primjenu nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja i pružanje podrške unapređenju odgojno-obrazovnog rada na osnovu integracijskog pristupa pri grupisanju predmeta prema odgojno obrazovnim područjima.

 

viber_slika_2023-11-08_16-35-48-774
viber_slika_2023-11-08_16-35-48-712
viber_slika_2023-11-08_16-35-48-650
viber_slika_2023-11-08_16-35-48-597
viber_slika_2023-11-08_16-35-48-543
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow