Škola planinarstva 08.11.2023.

Dana, 08.11.2023. godine, uspješno je realizirana Škola planinarstva za učenike sedmih razreda na planini Trebević. Aktivnost je vodio nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja Kerim Brković, uz saradnju sa razrednicima svih odjeljenja sedmih razreda, a to su: Kurtović Edina VII-1, Hanjalić Lejla VII-2, Kunić Jasmina VII-3.