Škola planinarenja 08.11.2023.

Naša škola je bila domaćin, dana 08.11.2023 . godine, kada je održan I modul edukacije za nastavnike prvog i drugog razreda osnovnog obrazovanja, koji je nastao kao replikacijastudijske posjete Sloveniji na temu “Integrisano učenje i formativno praćenje u inkluzivnom okruženju”. Cilj edukacije je podizanje kompetencija nastavnika/ca razredne nastave za primjenu nastavnih planova i programa sa …
Nastavite čitati Škola planinarenja 08.11.2023.

Edukacija

Naša škola bila je domaćin, dana 08.11.2023 . godine, kada je održan I modul edukacije za nastavnike prvog i drugog razreda osnovnog obrazovanja koji je nastao kao replikacija studijske posjete Sloveniji na temu “Integrisano učenje i formativno praćenje u inkluzivnom okruženju”. Cilj edukacije je podizanje kompetencija nastavnika/ca razredne nastave za primjenu nastavnih planova i programa …
Nastavite čitati Edukacija